Dorpspanel

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verschillende meningen van de bevolking, heeft de Dorpsraad Markelo een Dorpspanel opgericht. Hierin kan iedereen die woonachtig is in Markelo deelnemen.

Gemiddeld verwachten wij 4 maal per jaar, digitaal een beroep te doen op de panelleden. In deze korte enquêtes zullen wij uw mening vragen over zaken die op dat moment spelen in onze gemeente. Door deze enquêtes kunnen staan wij sterker richting de gemeente Hof van Twente bij bepaalde wensen die we hebben en tevens kunnen we de gemeente beter adviseren.

Wil je ook deelnemen in het Dorpspanel en een aantal keren per jaar je mening geven over belangrijke zaken voor Markelo? Meld je dan aan via: info@dorpsraadmarkelo.nl

Welke info hebben we van je nodig: naam, leeftijd, e-mailadres en woonadres