Dorpsraad Markelo op volle sterkte

Het bestuur van de Dorpsraad Markelo heeft begin dit jaar enkele wijzigingen ondergaan. Alle plekken zijn hiermee weer ingevuld. De Dorpsraad bestaat nu uit de volgende leden (op de foto v.l.n.r.): Alouis Otten, Luc Kok, Sharon Beusink, Alfons Ganzevles (voorzitter), Jaap de Groot, Lisanne Mulhof en Bert Rödel.

De Dorpsraad Markelo heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Markelo. Dat is een breed begrip en de Dorpsraad probeert dit vanuit dat brede perspectief in te vullen. Met de gemeente Hof van Twente onderhouden ze contacten rond zaken als woningbouw, verkeer en ABZ.  De Dorpsraad geeft aan zich daarbij sterk te maken voor woningbouw voor alle doelgroepen, voor een aantrekkelijk en veilig centrum en voor de verplaatsing van ABZ, al zal dat laatste niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Alfons Ganzevles: “Ook zijn we als Dorpsraad bezig met zaken rond zorg en welzijn. In dat kader hebben we regelmatig contact met Salut over actuele zaken zoals eenzaamheid, drugs- en alcoholgebruik”.

Naast inhoudelijke zaken probeert de Dorpsraad een verbindende rol te vervullen naar het  brede verenigingsleven in Markelo. Zo hebben ze in januari een verenigingsavond georganiseerd. Ook worden er contacten gelegd met de buurtschappen.

Heb je een vraag of iets te melden voor de Dorpsraad, stuur dan een bericht naar dorpsraadmarkelo@gmail.com. Contact via een bestuurslid zoeken kan natuurlijk ook.