Dorpsraad weer compleet

Een maand geleden werd op Maarkelsnieuws nog gemeld dat de Dorpsraad Markelo op zoek was naar nieuwe leden. Nu viel er te lezen dat deze inmiddels zijn gevonden. Sinds afgelopen week heeft Peter Holterman de Dorpsraad versterkt en is in de persoon van Hans ten Zende een nieuwe voorzitter gevonden. Hans neemt het voorzitterschap over van Andre Vasters die wegens tijdgebrek dit voorjaar al had aangegeven te moeten stoppen.

Zowel Peter als Hans zijn beide van mening dat er momenteel in het dorp veel verbeterd kan worden en vonden het daarom tijd om nu in de Dorpsraad te stappen. In hun eerste vergadering afgelopen week, bleek al gauw dat de gehele Dorpsraad het er over eens is, dat er bij de Gemeente Hof van Twente een lange termijn visie ontbreekt, als het gaat over de dorpskern in Markelo. Hoewel er een aanzet is gegeven met het Kaasplein, mag duidelijk zijn dat dit nog niet heeft gebracht, waar menig Markeloer op zat te wachten. Tevens maakt de Dorpsraad zich momenteel druk over de verkeersveiligheid in het centrum van Markelo. Hierover zijn inmiddels de eerste bemoedigende gesprekken met de gemeente gestart.

Voor de Dorpsraad was het belangrijk dat de aanvulling op de raad, uit de kern van het dorp zou komen. Bij voorkeur dorpsgenoten, die midden in de Markelose samenleving staan. Met Peter en Hans is de Dorpsraad er van overtuigd deze te hebben gevonden. Samen met Henk Hegeman, Caecile de Granada, Geert Relker, Frank Leensen en Dennis Rabe, zullen de twee nieuwe Dorpsraadleden zich de komende jaren inzetten, om Markelo leefbaar te houden en hopelijk een stukje mooier!

V.l.n.r.: Geert Relker, Hans ten Zende, Dennis Rabe, Caecile de Granada, Henk Hegeman, Peter Holterman en Frank Leensen.  (foto:Maarkelsnieuws.nl)