Dorpsraad wil verenigingsleven verbinden en versterken

Markelo heeft een rijk verenigingsleven waarvoor inwoners zich belangeloos inzetten, velen zelfs voor meerdere verenigingen tegelijk. De Dorpsraad Markelo is sinds jaren actief voor de Markelose gemeenschap en heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van onze kern en zet zich daarom in als laagdrempelige intermediair voor de belangen van Markelo en haar inwoners.

Nu ziet de Dorpsraad steeds vaker ontwikkelingen binnen het dorp die voor meerdere verenigingen van belang (kunnen) zijn. Slechts een voorbeeld is de aanleg van verlichting richting de voetbalvelden en zwembad. Tevens zijn er veel verenigingen, die voor dezelfde doeleinden bij de Gemeente aankloppen, zonder hierin de samenwerking op te zoeken. Daarom heeft de Dorpsraad zich tot doel gesteld het verenigingsleven in Markelo te willen verbinden en versterken. Door om tafel te gaan met vertegenwoordigers van Markelose verenigingen kunnen wij het net ophalen over idee├źn, ontwikkelingen en belangen. Samen kunnen we dan kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

De Dorpsraad organiseert deze verenigingsavond op dinsdag 11 juni a.s. om 20.00 uur in het Beaufort in Markelo. Vereniging kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar dorpsraadmarkelo@gmail.com ovv het aantal personen waarmee u naar deze avond komt.

Samen staan we sterk! Wij rekenen dan ook op een grote opkomst.