Enquête woningruimte voor jongeren

Voor de zomer heeft de Dorpsraad Markelo bij de gemeente Hof van Twente aangegeven, zich zorgen te maken, om het woningaanbod voor jongeren. We merken het zelf en krijgen tevens signalen vanuit het dorps, dat de jeugd weggaat uit Markelo, omdat er geen betaalbare woning te vinden is. Dit betreft dan de jongeren die een starterswoning willen kopen en tevens jongeren die voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen (oftewel een huurwoning zoeken).

Nadat er een gesprek is geweest met de wethouder en de directeur van Viverion, is gezamenlijk besloten een enquête te laten opstellen voor jongeren. De Dorpsraad heeft hiervoor 6 jongeren gerekruteerd uit Markelo en bereid gevonden deze enquête vorm te gaan geven. Middels enkele brainstorm avonden hebben Dirk Hameka, Anouk Vreeman, Kim Kaspers, Lisa Broekman, Alwin Bruijn en Laura Brinkmans er voor gezorgd dat er vanaf vandaag een enquête online ingevuld kan worden door jongeren in de leeftijdscategorie 17 t/m 30 jaar.

Waarom een enquête?

Een enquête is noodzakelijk, omdat de zorgen vanuit de Dorpsraad Markelo, niet direct werden herkend door de Gemeente en Viverion. Zo staan er relatief weinig jongeren ingeschreven op de kavelwachtlijst, die per kern van de gemeente ingevuld kan worden. Tevens staan er bij Viverion ook niet veel jongeren ingeschreven die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning. De Dorpsraad Markelo vermoed dat hier andere redenen aan ten grondslag liggen, maar zonder een duidelijk onderzoek, blijft dit gissen. Vandaar dat een enquête onder de doelgroep helderheid moet verschaffen.

Via onderstaande link kan de enquête ingevuld worden. Deze is alleen bestemd voor Markelose jongeren tussen de 17 en 30 jaar!

LINK: https://nl.surveymonkey.com/r/8Z2B7HD