Politiek café

Donderdag 10 maart vindt in Markelo een verkiezingsdebat plaats voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De avond wordt georganiseerd door Het Beaufort in samenwerking met de Dorpsraad Markelo. In de Hof van Twente nemen zeven partijen deel aan deze verkiezingen. Deze zeven partijen zullen op 10 maart in Markelo onder leiding van Theo Hakkert discussiëren over een zestal actuele Markelose thema’s;

·      het verplaatsen van ABZ,

·      gebrek aan woningen voor Markeloërs en starters, 

·      rondweg/randweg,

·      bestemming vrijkomende agrarische bedrijven,

·      stimuleren toerisme en

·      inbreng van Markeloërs bij gemeentelijke plannen.

Inloop vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur. Allereerst zullen de lijsttrekkers van iedere partij in een korte pitch van maximaal 1 minuut, aangeven wat ze de komende 4 jaar voor Markelo gaan betekenen. Daarna nemen ze 3 stellingen voor hun rekening. Na de pauze zullen de in Markelo woonachtige partijleden 3 stellingen gaan beantwoorden. Uiterlijk 22.00 uur zal deze politieke avond ten einde zijn, waarna er uiteraard na gediscussieerd kan worden aan de bar!

U bent van harte welkom, graag vooraf aanmelden via;

Politiek café in Het Beaufort – Het Beaufort