Woningruimte voor jongeren

Jongeren die een starterswoning willen kopen, maar ook jongeren die op zichzelf willen gaan wonen en een huurwoning zoeken, lijken moeilijk een betaalbare woning te kunnen vinden. De Dorpsraad heeft de gemeente Hof van Twente hier schriftelijk over geïnformeerd.

Onderzoek onder jongeren

De brief was voor wethouder Meulenkamp (toenmalige portefeuillehouder) aanleiding om de Dorpsraad en woningcorporatie Viverion uit te nodigen voor een gesprek. De drie partijen nemen de signalen serieus. Om de woonvraag helder te krijgen, hebben de drie partijen besloten tot een gezamenlijk onderzoek naar de woonbehoeften van de Markelose jeugd. Vragen als om hoeveel jongeren gaat het, wat voor soort woningen zoeken zij, weten jongeren hoe zij zich moeten inschrijven voor een woning, komen hierin aan bod.

Onderzoek met jongeren

Omdat jongeren zelf het beste weten welke onderzoeksvragen nog meer belangrijk zijn, betrekken de drie initiatiefnemers zes tot acht personen in deze leeftijdsgroep. Gezamenlijk geven zij het onderzoek vorm. Ook denken zij na over de verspreidingswijze, want het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk Markeloërs tussen de 17 en 30 jaar aan het onderzoek deelnemen.

Het streven is het onderzoek na de zomerperiode af te ronden. Op basis van de uitkomsten kijken Viverion en de gemeente of het nodig is maatregelen treffen, en zo ja, welke.

Oproep aan jongeren

Ben jij tussen de 17 en 30 jaar, woon je in Markelo en wil je meedenken over de vorm van het onderzoek? Stuur dan een mail naar info@dorpsraadmarkelo.nl