Actueel

Momenteel zijn er een aantal onderwerpen waar we ons als Dorpsraad direct mee bezig houden. Onderstaand de belangrijkste:

  1. Woningen voor jongeren in Markelo
  2. Herinrichting Grotestraat
  3. Verlichting richting Zwembad en Tennisbaan
  4. Ontwikkelen van een nieuwe structuurvisie voor Markelo

        

Tevens houden we de volgende activiteiten nauwlettend in de gaten:

  • Onderzoek naar verplaatsingsmogelijkheden ABZ Diervoeding
  • Ontwikkelingen Kaasplein
  • Nieuwbouw Kindcentrum (Welp/Zwaluw/BSO)
  • Ontsluitingsweg voor De Esch richting Holterweg

Over bovenstaande “hot-items” onderhouden wij veelvuldig contact met de gemeente Hof van Twente, echter is onze invloedssfeer momenteel gering. Zodra we hier meer invloed op kunnen uitoefenen, zullen deze voor Markelo belangrijke onderwerpen, direct boven aan onze agenda komen te staan.

Hetzelfde geldt voor de inrichting van het Kaasplein en het opknappen van de Kaasfabriek. Hiervoor heeft de gemeente de stichting Snelkookplan opdracht gegeven tot het uitvoeren van de ingebrachte plannen. Enige participatie vanuit de Dorpsraad is hierin op dit moment niet meer mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op:

http://planmooimarkelo.nl/

http://www.dekaasfabriekmarkelo.nl/

http://www.snelkookplan.nl/