Actueel

Momenteel zijn er een aantal onderwerpen waar we ons als Dorpsraad direct mee bezig houden. Onderstaand de belangrijkste:

  1. Woningen voor jongeren in Markelo
  2. Verplaatsing van ABZ Diervoeding
  3. Ontwikkelen van een nieuwe structuurvisie voor Markelo

        

Over bovenstaande “hot-items” onderhouden wij veelvuldig contact met de gemeente Hof van Twente, echter is onze invloedssfeer momenteel gering. Zodra we hier meer invloed op kunnen uitoefenen, zullen deze voor Markelo belangrijke onderwerpen, direct boven aan onze agenda komen te staan.