Praat mee

De Dorpsraad Markelo is opgericht om de leefbaarheid van het dorp in samenwerking met de gemeente te waarborgen en – waar nodig – te verbeteren. Maar zonder ‘input’ van de Markeloërs gaat dat niet lukken. Inspraak van dorpsbewoners is simpelweg onmisbaar. Graag horen we van onze mededorpelingen waaraan het nog schort in Markelo. Hoe kunnen we het dorp mooi houden of nog mooier en fijner maken?

Spreek ons dus gerust aan op straat of vertel het ons via de mail (website – contact). Iedere derde woensdag van de maand vergadert de Dorpsraad Markelo in het Beaufort en worden alle signalen en opmerkingen vanuit de bevolking besproken. Het gaat hierbij vooral om zaken die het algemeen belang van Markelo raken!

Ieder najaar wordt er een openbare jaarsvergadering georganiseerd, waar iedereen uit Markelo welkom is. Graag praten wij u daar bij over de zaken die spelen en uiteraard horen wij daar ook graag wat er leeft onder de bevolking. De aankondiging hiervoor wordt altijd gepubliceerd op Maarkelsnieuws.nl