Doelstelling

De Dorpsraad Markelo heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Markelo. De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van Markeloërs in de gemeente Hof van Twente. We zijn een laagdrempelige intermediair tussen de bewoners van Markelo en de gemeente Hof van Twente. Waarbij we als doel hebben de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp te verhogen. Hierbij dienen we uitsluitend het algemene belang van het dorp en haar inwoners. Tevens informeren en stimuleren we Markeloërs voor gemeenschapszaken en om een actieve rol te nemen in de eigen leefomgeving.
Wat doet de Dorpsraad:

  • Richting gemeente Hof van Twente:
    Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang van Markelo (kunnen) beïnvloeden. Wensen en behoeften van Markeloërs inventariseren, en vervolgens invloed uitoefenen om aan deze wensen en behoeften tegemoet te komen.
  • Richting inwoners van Markelo:
    Het verzorgen van een goede , open communicatie tussen Dorpsraad en gemeente, maar ook tussen dorpsraad, bewoners, instellingen, verenigingen en ondernemers in Markelo. Plannen en wensen van de gemeente in kaart brengen en dit met de inwoners van Markelo communiceren, zodat onze gedragen inbreng vroegtijdig meegenomen kan worden in potentiële beleidsplannen.

De Dorpsraad is niet politiek gebonden. Doordat de Dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Markelo en haar inwoners. Hierbij dient men zich goed te realiseren dat de leden en het bestuur van de Dorpsraad Markelo vrijwilligers zijn, welke niet in dienst van de gemeente staan, maar juist in dienst van de inwoners.