Dorpsraad organiseert verenigingsavond!

Onder dit motto heeft de Dorpsraad Markelo voor de corona periode met ongeveer 20 Markelose verenigingen bij elkaar gezeten om te verbinden en te versterken. Vanuit een aantal verenigingen is de wens uitgesproken om hier een vervolg aan te geven. Vandaar dat we op donderdag 25 januari a.s. een nieuw verengingsoverleg plannen. De inloop is vanaf 19.30 uur. De start van het programma is om 20.00 uur in het Beaufort in Markelo.

De avond zal op ludieke wijze worden geopend door Mark van Coeverden. Tevens verzorgen enkele gastsprekers een korte inleiding. Over de volgende onderwerpen wordt het gesprek aangegaan:

Vrijwilligers werven en boeien – Henri Markvoort (01Events)
Veel verenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers. We zien in de huidige tijd, dat het steeds moeilijker wordt om deze te vinden en te behouden. Henri heeft een eigen eventbureau en was jarenlang voorzitter van Triatlon Holten en zal zijn ervaringen met de
aanwezigen delen.

Drank en drugs – Jordy Scheggetman (Politie) & Salut
Sommige (sport)verenigingen hebben in toenemende mate te maken met eigentijdse problemen van de jeugd (drank- en drugsgebruik). Vandaar dat Jordy als wijkagent samen met een jeugdwerker van Salut, hier graag met de aanwezigen over in discussie gaat.

• Subsidies – Karin Vrielink (Beleidsmedewerker Gemeente )
Tijdens ons eerste verenigingsoverleg kwam naar voren dat veel verenigingen moeite hebben om financieel gezond te blijven. Karin heeft veel ervaring in de wereld van subsidies, burgerparticipatie en was jarenlang voorzitter bij VV Diepenheim. Ze wil graag ingaan op de subsidiemogelijkheden en alle overige financiële mogelijkheden qua fondsen werving.

Het programma zal tot ongeveer 21.30 uur duren, waarna we uiteraard gezellig een borrel met elkaar gaan drinken. Een mooie gelegenheid om te netwerken met andere verenigingen en bestuursleden!

Iedere vereniging, belangenorganisatie of stichting is welkom. Graag wel vooraf opgeven door een mail te sturen naar dorpsraadmarkelo@gmail.com o.v.v. het aantal personen waarmee je naar deze avond komt. Samen staan we sterk! Wij rekenen dan ook op een grote opkomst

Donderdag 25 januari om 20.00 uur in het Beaufort