Parkeerplekken MTV65 Potdijk

Eind 2020 werd de Dorpsraad Markelo benaderd door de Tennisvereniging MTV65. Doordat deze vereniging de laatste jaren explosief is gegroeid, is er een enorm parkeertekort ontstaan. De tennisvereniging had vanaf 2015 zelfstandig al meerdere gesprekken met de Gemeente Hof van Twente gevoerd, helaas zonder succes.

Het was de Dorpsraad tevens opgevallen dat sinds de komst van het nieuwe Sportfondsenbad in Markelo, de oude buitenbad kleedkamers er verloren en verlaten bijstaan. Een deel van deze kleedkamers werd jaren lang gebruikt door de Markelose Scouting, welke tevens gebruik maakte van het buiten gedeelte links naast die kleedkamers. De scouting bestaat inmiddels enkele jaren niet meer, vandaar dat het algehele aanzicht van zowel het pand als de omgeving erg is verpauperd. Het pand verdient een verfbeurt en de omgeving is vol gegroeid met onkruid.

Dit tezamen heeft ons doen besluiten om een aantal verenigingen bij elkaar te brengen. Samen met deze verenigingen hebben we een plan gemaakt voor een gehele opwaardering van het parkeerterrein en de omgeving van de oude kleedkamers en het oude scoutingterrein. Al snel werd duidelijk dat de oude kleedkamers van het zwembad in dermate slechte staat waren, dat opknappen ervan voor de Gemeente niet bespreekbaar was. Deze kleedkamers zullen op termijn voor het grootste gedeelte worden gesloopt. Wel gaf de gemeente aan dat het parkeerplan zoals we hebben gepresenteerd, op veel bijval kan rekenen.

Na meerdere gesprekken is enkele weken geleden definitief door de gemeente aangegeven dat zij deze plannen meenemen in de begroting voor 2023. Dit  betekent dat volgend jaar het gehele oude scouting terrein wordt aangepakt, het grootste gedeelte van de oude kleedkamers wordt gesloopt en er tientallen extra parkeerplaatsen komen. Al met al een goede ontwikkeling, omdat niet alleen een nijpend probleem voor MTV65 hiermee wordt opgelost, maar ook dit deel van de Potdijk een betere uitstraling krijgt.