Bijeenkomst over mogelijke bedrijfsverplaatsing ABZ Markelo

De commissie Ruimte & Water vanuit de provincie Overijssel heeft op 10 oktober een bezoek gebracht aan Markelo. Dit op uitnodiging van de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft deze commissie uitgenodigd om de mogelijkheden voor een eventuele bedrijfsverplaatsing ABZ te bespreken. Negen leden van verschillende partijen uit de Provinciale Staten hebben de presentatie van de Dorpsraad aangehoord. Ook wethouder Wim Meulenkamp heeft een deel van de presentatie verzorgt. Tenslotte heeft de directeur van ABZ Marcel Roordink zijn toelichting en visie geschetst op mogelijke bedrijfsverplaatsing.

Onderstaande video is gemaakt om de leden van de provinciale staten een indruk te geven hoe het grootste gedeelte van de Markelose bevolking over de bedrijfsverplaatsing ABZ denkt. Enkele prominente Markeloërs geven aan waarom het voor ons dorp van belang is dat de ABZ op termijn verplaatst wordt uit het centrum van Markelo.

De Dorpsraad heeft een positief gevoel overgehouden aan het overleg met de provincie Overijssel. Het gesprek ging met name over de vraag of er andere casussen in de provincie zijn. En in hoeverre de provincie financieel kan/wil participeren. De aanwezigen waren het erover eens dat Markelo bovenaan de urgentielijst staat. En dat de huidige situatie de leefbaarheid en vitaliteit van Markelo aantast.

Meerdere fracties hebben aangegeven positief te staan tegenover het verzoek van de Dorpsraad. Zij gaan deze problematiek (bedrijfsverplaatsingen in vitale kernen) meenemen in de verkiezingsprogramma’s voor de provinciale verkiezingen in maart 2023. De leden van de commissie wilden graag meer duidelijkheid over de bandbreedte van het bedrag dat met de verplaatsing gemoeid gaat. Dit met het oog  op het nieuwe coalitieakkoord dat na de provinciale verkiezingen in 2023 wordt opgesteld.

Gemeente, ABZ en Dorpsraad zijn het er over eens, dat een verplaatsing van de ABZ alleen mogelijk is als er financiële hulp vanuit de provincie komt. In een eerder gesprek met Gedeputeerde Staten vanuit de provincie is helder geworden dat dit in de huidige coalitietermijn niet gaat gebeuren. Op het moment dat het ons allen lukt om dit provinciaal hoog op de politieke agenda te krijgen, is er een belangrijke opening. Vandaar dat de Dorpsraad Markelo en de Gemeente Hof van Twente er naar streven dit issue geagendeerd te krijgen in het provinciale coalitieakkoord. Dit akkoord wordt in het voorjaar 2023 na de verkiezingen opgesteld.