Opwaardering Kaasplein

Op initiatief van de Dorpsraad Markelo, is er in 2020 een werkgroep samengesteld om gezamenlijk te kijken of het Kaasplein opgewaardeerd kan worden. Er kwamen vanuit de Markelose bevolking veel klachten en ook zelf vonden we dat de huidige inrichting voor verbetering vatbaar was. Een werkgroep bestaande uit de Dorpsraad Markelo, gemeente Hof van Twente, stichting de Kaasfabriek Markelo, verschillende ondernemers en stichting Markelo Promotie hebben groen licht voor de opwaardering van het Kaasplein gekregen. Donderdag 14 juli wordt gestart met het opruwen van de tegelvloer om de veiligheid op het plein te vergroten. Hierna wordt de belijning voor de nieuwe parkeersituatie aangebracht op dit zelfde deel. De huidige parkeersituatie wordt hiermee gewijzigd en het aantal parkeervakken op het Kaasplein wordt uitgebreid naar 24 plekken. Het Kaasplein wordt daarnaast opgewaardeerd met 15 grote bloembakken uitgevoerd in cortenstaal en beplant met bomen, struiken en planten.

Vanuit de Markelose bevolking zijn er veel klachten over het Kaasplein en ook de Dorpsraad vindt dat het plein opgewaardeerd moest worden. Het grote plein in het centrum van Markelo biedt in het laatste volle weekend van augustus plaats aan de festiviteiten van Dorpsfeest Markelo. Inclusief de op- en afbouw van het feestterrein betekent het feitelijk dat het plein 2 weken vol staat en in de overige 50 weken een kaal en verlaten aanzicht geeft, mits er geen activiteiten en/of evenementen worden georganiseerd op het Kaasplein.

Het ‘opwaarderingsplan’ voor het Kaasplein voorziet in beter aangegeven locatie om te parkeren. “De huidige parkeerplekken zijn niet goed aangegeven waardoor her en der voertuigen rond het plein worden geparkeerd. Zelfs voor de rood-witte paaltjes wordt met grote regelmaat geparkeerd waardoor leveranciers, de ondernemers in de Kaasfabriek niet kunnen bevoorraden maar belangrijker nog, hulpdiensten het pand niet kunnen bereiken”, vertelt een van de ondernemers.

Tijdens de herinrichting van de Grotestraat is straatmeubilair in één stijl aangebracht. Hiermee heeft de Grotestraat een eigen karakter gekregen die met het plaatsen van straatverlichting rondom het Kaasplein is doorgetrokken naar het evenemententerrein voor De Kaasfabriek Markelo. De opwaardering van het plein zat vast geklemd aan een prijskaartje. “Met het beschikbare bedrag hebben we zo maximaal mogelijk benut zodat er binnenkort een plein krijgen dat er niet alleen fraai bij ligt maar ook voldoende ruimte biedt om activiteiten te ontplooien en waar het aantrekkelijk is om te verblijven”, geeft de werkgroep aan.