2de avond herinrichting Grotestraat

Nadat er op 29 november een eerste meeting was georganiseerd voor de klankbordgroep Herinrichting Grotestraat, was woensdag 20 december de 2de meeting in het Beaufort. Deze 2de meeting stond in het teken van het bespreken van de mogelijkheden en voorkeuren. Goudappel Coffeng had al een aantal senario’s uitgewerkt welke deze avond werd besproken. Uiteraard werd er pittig gediscussieerd over de gehele inrichting, maar over de eerste contouren waren de klankbordgroep leden al erg enthousiast.

In de voorgaande meeting was wel duidelijk geworden, dat er een grote wens is om het vrachtverkeer door het centrum van Markelo te ontmoedigen. Het moet voor de fietser en voetganger in het algemeen veiliger worden en deze moeten zich hier ook thuis voelen. Tevens was het ontbreken van “groen” en zithoekjes een andere wens. Uiteindelijk moet de Grotestraat in het geheel een meer kwalitatieve uitstraling krijgen, waar een mooie verlichting niet mag ontbreken. Al met al zal het centrum een aantrekkelijk verblijfsgebied moeten worden!

Woensdag 31 januari komt de klanbordgroep weer bijeen, om het nieuwe schetsontwerp te bespreken en te fine-tunen. Op deze wijze kan er eind februari aan de gemeenteraad een concreet plan worden gepresenteerd. Uiteraard komt er tegen die tijd ook nog een 4de bijeenkomst, waar alle Markeloers welkom zijn. Daar wordt iedereen geïnformeerd en worden de gemaakte keuzes onderbouwt.