Zichtbaarheid Dorpsraad

Vanuit de bevolking kwamen signalen dat de Dorpsraad Markelo nogal anoniem aan het werk was. Dit kwam doordat er een aantal wisselingen in de raad hadden plaatsgevonden en omdat de Dorpsraad sinds enkele jaren geen website meer heeft. Vandaar dat de nieuwe raad, die in oktober 2017 is ontstaan, de afgelopen maanden de publiciteit heeft gezocht.

Zo zijn in eerste instantie al enkele artikelen verschenen op Maarkelsnieuws en heeft de Dorpsraad een eigen Facebookpagina opgezet. Tevens is de nieuwe website sinds december van dit jaar in de lucht. Op deze wijze kan Markelo weer lezen waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt.

Ook Dagblad Tubantia is dit alles niet ontgaan en vroeg om een interview met de nieuwe voorzitter. Onderstaand het artikel van vrijdag 8 december: