Herinrichting grotestraat

Zoals we eind november al melden, gaat de gemeente Hof van Twente kijken of de verkeerssituatie in de Grotestraat van Markelo verbeterd kan worden. De eerste avond waar de klankboordgroep voor is uitgenodigd, is inmiddels achter de rug. Op initiatief van Goudappel Coffeng, de gemeente en de dorpsraad, werd deze klantbordgroep bij elkaar gebracht in café restaurant De Kroon.

Richard ter Avest (van Goudappel Coffeng) heeft de groep als projectleider uitgelegd wat er van iedereen verwacht wordt en hoe het proces verder zal gaan. Na een korte kennismakingsronde werd er in 2 verschillende groepen, fysiek polshoogte genomen aan de Grotestraat. Daar werd gekeken naar de huidige inrichting en vooral naar de knelpunten die hier worden ervaren.

Bij terugkomst in De Kroon, hebben beide groepen een lijst met knelpunten geformuleerd en een lijst met wensen. Opmerkelijk was dat hoewel er in verschillende groepen werd gewerkt, de uitkomst bij beide groepen nagenoeg gelijk was.

 

Richard gaat samen met Marco Aarsen (landschapsarchitect bij Goudappel Coffeng) kijken naar de uitkomsten en zal in december de klankbordgroep een aantal mogelijke situatieschetsen aandragen. Dan zal er verder worden gebrainstormd, om vervolgens in het begin van 2018 met een aantal daadwerkelijke schetsen te komen.