Verkeersveiligheid centrum Markelo

In oktober is er in de gemeenteraad een motie aangenomen dat er voor maart 2018 een concreet plan moet liggen, hoe de verkeersveiligheid vergroot gaat worden in het centrum van Markelo. De gemeente Hof van Twente heeft hiervoor verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng in de arm genomen, om dit traject te begeleiden. Vanuit de gemeente zullen Bart Greven en John Meijer als project ambtenaren betrokken zijn en vanuit Goudappel Coffeng is Richard ter Avest (Adviseur mobiliteit en ruimte) aangesteld als projectleider. Aan de Dorpsraad is gevraagd om een representatieve groep Markeloers samen te stellen (ongeveer 20 personen), die kan fungeren als klankbordgroep. Gedacht moet worden aan omwonenden, ondernemers, gebruikers etc.

Het traject wordt aangevlogen in 4 stappen:
  • Stap 1:      Kijken en Luisteren (29 november van 17.00 tot 19.00 uur)
  • Stap 2:      Mogelijkheden en Voorkeur (20 december, om 19.30 uur)
  • Stap 3:      Op naar een gedragen ontwerp (eind jan/begin febr.)
  • Stap 4:      Alle inwoners va Markelo informeren (febr./maart)

Zowel de gemeente als Goudappel Coffeng hebben aangegeven dat het tijdsbestek krap is. De Dorpsraad onderkent dit, echter hebben we aangegeven hier in eerste instantie nog niet vanaf te willen wijken. Het moet haalbaar zijn om in februari de raad een grove opzet te kunnen presenteren, waardoor de motie tot uitvoering is gebracht. In totaal is er in eerste instantie € 250.000,- beschikbaar vanuit de gemeente.