Nieuwbouw kindcentrum

De Gemeente Hof van Twente heeft definitief een klap gegeven op de locatiekeuze voor het nieuw te bouwen kindcentrum op de huidige locatie van Obs de Zwaluw. Dit stemt de Dorpsraad positief! Wij hebben ons namelijk hiervoor ingezet, omdat er vanuit de bewoners van de Esch veel bezwaren kwamen. Tevens wilde het grootste gedeelte van de Markelose bevolking, het liefst een openbare school in het centrum en niet aan de rand. Wel zal met name de verkeersveiligheid moeten worden aangepakt, rondom de nieuwe locatie. Als Dorpsraad houden we dit nauwlettend in de gaten en zullen de Gemeente hierin adviseren.

De Gemeente Hof van Twente heeft de omwonenden van het nieuw te bouwen kindcentrum in Markelo per brief uitgenodigd voor een inloopavond in De Zwaluw. De raad heeft de huidige locatie van de ‘De Zwaluw’ vastgesteld als de locatie voor het nieuwe kindcentrum in Markelo waar naast leerlingen van De Zwaluw ook de leerlingen van basisschool De Welp en de Kinderopvang Hof van Twente zal worden gehuisvest. Het college is gestart met het onderzoek naar deze beide locaties en wil graag alle wensen, ideeën en suggesties van de kant van de omwonenden vroegtijdig meenemen in het onderzoek. Tijdens de inloopavond was er eveneens de gelegenheid om vragen te stellen. De gemeente geeft aan dat wanneer men vragen heeft, contact op kan nemen met de heer C. Volker die als projectleider bij de bouw van het kindcentrum is betrokken.

Foto: Maarkelsnieuws.nl – Gerrit Smit