Eerste schetsen herinrichting Grotestraat

Als Dorpsraad hebben we na de tweede meeting bij de gemeente aangedrongen op een tussenmeeting met de belanghebbende ondernemers. In het nieuwe plan waren er namelijk een aantal parkeerplaatsen geschrapt in dit deel van de Grotestraat en we wilden hiervoor graag draagvlak bij de plaatselijke ondernemers. Eind januari is op ons initiatief een extra overleg geweest in de kantine van de Plusmarkt. Daar hebben alle ondernemers met elkaar gediscussieerd en konden zich uiteindelijk allemaal vinden in de nieuwe plannen.

Afgelopen week heeft de 3de meeting plaatsgevonden van de klankbordgroep voor de Herinrichting van de Grotestraat. In het Beaufort werden de schetsen gepresenteerd, waarop een duidelijk beeld gegeven werd van de toekomstige inrichting van de Grotestraat.

Onder toeziend oog van wethouder Harry Scholten, werd er flink gediscussieerd. Uiteraard waren er nog kleine details die aangepast zouden worden, maar over het algemeen was iedereen erg enthousiast. Als dit plan gerealiseerd gaat worden, zou dit niet alleen de veiligheid in de Grotestraat ten goede komen, ook zou het een enorme opwaardering van ons dorp betekenen.

Het gebied rondom de kerk wordt een echt “verblijfsgebied” en er komen hoogwaardige zitbanken rondom enkele bomen. Hoewel de opdracht van de gemeente enkel betrekking heeft op het gebied tussen de Bergweg en het Beaufort, heeft de gemeente wel de toezegging gedaan dat de straatlantaarns in de gehele Grotestraat worden vervangen. Hiervoor heeft de klankbordgroep een klassieke lantaarn op het oog in een modern jasje!

Op woensdag 21 februari zal de klankbordgroep dit plan samen met de ontwerpers (Goudappel Coffeng) ,in de informerende bijeenkomst op het gemeentehuis aan de gemeenteraad presenteren. Daarna zal er nog een informatieavond in Markelo worden gehouden, waar alle inwoners de nieuwe plannen kunnen inzien.