Coronapost voor Markelo

Coronapost voor Markelo

In Markelo is door de gezamenlijke huisartsen een Corona spreekkamer ingericht. Markeloƫrs hoeven dus niet in Hengelo naar de Coronaspoedspost, maar kunnen via de huisartsenpraktijken in Markelo een afspraak maken. Belangrijk is dat u vooral niet naar de praktijk van uw huisarts komt, maar eerst belt naar de assistente. Zeker als u hoest/koorts heeft of vermoedt dat u het coronavirus heeft, bel eerst de assistente. Op de websites van de huisartsen vindt u verdere informatie over de praktijkvoering in deze Corona-crisis;

Lokaal netwerk ouderenzorg

Vorig jaar is er in Markelo een lokaal netwerk voor ouderenzorg opgezet; Good goan. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties gericht op de ouderenzorg in Markelo. Deelnemende organisaties zijn;

  • Huisartsenpraktijken in Markelo
  • Thuiszorgorganisaties
  • Salut welzijn
  • Gemeente Hof van Twente
  • Ouderenvereniging Markelo.

Samen willen zij zich sterk maken voor voldoende passende zorg, activiteiten en voorzieningen voor ouderen en mantelzorgers in Markelo, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Maar ook zij worden nu natuurlijk vooral in beslag genomen door de ontwikkelingen rondom de Corona crisis. Belangrijk onderwerp vanuit het lokaal netwerk Good goan is een centraal Meldpunt, vooral dus ook nu. Salut heeft dit centrale meldpunt, hier kunnen allerlei praktische vragen worden gesteld, en kunnen ook mensen, die willen helpen zich melden, zodat vraag en hulp aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Centrale meldpunt voor Markelo ligt bij;

  • Salutmedewerker Martine Leuveld: 06-86816692

Ouderenvereniging Markelo

Grote zorg is er natuurlijk dat mensen nog meer in isolatie terecht komen. Ook vanuit de ouderenvereniging Markelo probeert men hulp te bieden. In een Nieuwsbrief geven zij aan dat als u in deze turbulente tijd behoefte hebt aan nadere inlichtingen of contact, dan u kunt bellen met;

  • Gerda Vedders-Vasters. Tel, 06-51029818.