Start voorbereidingen!

Na een flink voortraject start de gemeente Hof van Twente deze maand met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Grotestraat. In 2017 en 2018 vonden diverse klankbordsessies plaats met vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemers uit Markelo en dorpsgenoten. Uit deze gezamenlijke sessies is een ontwerp voortgekomen dat past binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde budget. Dit ontwerp is terug te vinden op

http://www.dorpsraadmarkelo.nl/2018/02/23/de-huiskamer-van-markelo/

Het  ontwerp wordt de komende maanden door de gemeente verder uitgewerkt en wordt rond juni besproken met de deelnemers van de eerdere klankbordsessies. Uitgangspunt hierbij is dat de basis is bepaald en het plan alleen verder op detail wordt uitgewerkt. In december van dit jaar vindt de aanbesteding plaats en het streven van de gemeente is om in januari 2021 de opdracht te verlenen. In overleg met omwonenden en bedrijven zal dan rond februari 2021 de echte herinrichting starten.

Na een intensief traject van ruim 3 jaar is de Dorpsraad Markelo verheugd dat eindelijk de start van de herinirichting Grotestraat een feit is.

Een uitnodiging voor de bijeenkomst volgt nog.

Noot: Uiteraard onder voorbehoud van Corona maatregelen.