Uitnodiging Verenigingsoverleg 1 april

De geplande Verenigingsavond op 1 april is geannuleerd vanwege de Corona crisis. Later dit jaar wordt zullen we een nieuwe datum communiceren.

Op dinsdag 11 juni vorig jaar organiseerde Dorpraad Markelo de eerste verenigingsavond Markelo. Veel vertegenwoordigers van de Markelose verenigingen *) waren aanwezig in het Beaufort om kennis te maken en te bespreken wat er leeft binnen de verenigingen, welke ontwikkelingen er zijn en waar we door samenwerken elkaar kunnen versterken.

Op deze avond kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat het wenselijk is om meer synergie te vinden tussen verenigingen/stichtingen, waarbij de Dorpsraad, als intermediair, een voortrekkersrol kan vervullen.  Daarnaast kwam naar voren dat bijna alle verenigingen/ stichtingen op zoek zijn naar meer financiele mogelijkheden en dat er dan ook behoefte is aan meer inzicht over welke subsidies er zijn en hoe deze aan te vragen? En als laatste punt bleek dat er behoefte is aan meer communicatie rondom evenementen, wanneer vindt wat plaats? Maarkelsnieuws zou hiervoor een goed medium zijn.

Mooie uitkomsten van een eerste bijeenkomst waarmee wij als Dorpsraad verder zijn gegaan en nu een vervolg geven met een tweede bijeenkomst voor Markelose verenigingen. De agenda van deze avond is toegespitst op de uitkomsten van de eerste bijeenkomst. Zo is er een gastspreker van De Eeckhof uitgenodigd, die iedereen kan bijpraten over subsidies- en fondsenwerving. Aansluitend worden er ronde tafelsessies gehouden. Deze laatste zullen ingedeeld worden op 4 onderwerpen, te weten; 

  • Landschap, Natuur & Duurzaamheid,
  • Cultuur, Muziek & Folklore
  • Events, Toerisme & Recreatie.
  • Sport Verenigingen

De Dorpsraad organiseert deze tweede verenigingsavond op woensdag 1 april a.s. om 19.30 uur bij De Haverkamp in Markelo. Vereniging kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar info@dorpsraadmarkelo.nl o.v.v. het aantal personen waarmee u naar deze avond komt.

Samen staan we sterk! Wij rekenen dan ook op een grote opkomst.

*) Tijdens de eerste bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van;  Stichting Maarkelsnieuws, Stichting Heemkunde Markelo, Martinuskerk Markelo, Muziekvereniging De Fanfare Markelo, Sportclub Markelo, Stichting Sporthal Markelo, Twente Marketing, Cultureel Centrum Het Beaufort Markelo, Supportervereniging FC Twente Markelo, Markelose Motorclub Ons Genoegen, Tennisvereniging MTV 65 Markelo, EHBO Markelo – Diepenheim, Vereniging Ondernemend Markelo, Stichting Markelo Promotie, Ponyclub Markelo, Stichting Dorpsraad Markelo.

*) Foto: Marjan Noteboom – Maarkelsnieuws