Enquête Dorpspanel

Afgelopen zomer heeft de Dorpsraad Markelo het Dorpspanel wederom benaderd met een aantal vragen. Het merendeel van de panelleden vindt het positief dat er na een lange periode van stilstand (eindelijk) weer plannen en ontwikkelingen zijn in Markelo.  Daarbij wordt wel opgemerkt dat er projecten zijn die niet worden afgerond. Met name de aanblik van het Kaasplein en de Kaasfabriek is voor velen een doorn in het oog. Doordat samenhang bij plannen lijkt te ontbreken en er grote behoefte is aan woningbouw, moet er zo snel mogelijk een Dorpsvisie komen.

Bijna 80% van de panelleden vind dat het plan van de Herinrichting van de Grotestraat niet uitgesteld moet worden. 40% Hiervan vind dat er zo snel mogelijk moet worden begonnen en 30% vind dat de uitvoering eind 2020 moet plaatsvinden, direct nadat de Zwaluw haar intrek heeft genomen in de nieuwe school.

Vele knelpunten op het gebied van Verkeer en Parkeren zijn genoemd als belangrijke aandachtspunten. Er wordt nog steeds te hard gereden op de doorgaande wegen in het dorp en de verkeerssituatie rondom de tijdelijke school en de nieuwe school is een zorgpunt.

Met deze en alle andere opmerkingen en aanbevelingen gaat de Dorpsraad weer aan de slag!

Het Dorpspanel bestaat inmiddels uit 130 panelleden. Wil je ook deelnemen in het Dorpspanel en een aantal keren per jaar je mening geven over belangrijke zaken voor Markelo? Meld je dan aan via: dorpspanel@dorpsraadmarkelo.nl