Start aanleg van verlichting naar zwembad en tennishal

Het stemt de Dorpsraad tot tevredenheid dat wij kunnen aankondigen dat in week 24/25 zal worden gestart met het veiliger maken van de route naar het zwembad De Vijf Heuvels en de tennishal aan de Potdijk.

Tijdens deze weken zal er openbare verlichting worden aangebracht aan de Herikeresweg en Potdijk, hiermee ontstaat er een doorgaande verlichte route naar de genoemde sportaccommodaties. Uit een gehouden enquête onder ons Dorpspanel in 2018, bestaande uit 100 Markeleloërs, bleek dat voor 95% van hen meer verlichting een belangrijk punt was. Als Dorpsraad hebben wij deze handschoen opgepakt en in goed overleg met de gemeente kunnen wij als Dorpsraad nu dus melden dat vanaf week 24 gestart gaat worden met het aanbrengen van de openbare verlichting. De reeds bestaande verlichting aan de Herikeresweg zal worden doorgezet met dezelfde uitstraling als ook aan de Potdijk. Ook aan duurzaamheid is gedacht, met name in de nachturen zal de verlichting worden teruggebracht qua intensiteit.

De Dorpsraad hoopt hiermee dat met name in de avonden en straks weer tijdens de donkere maanden de gebruikers van het zwembad als tennishal veilig gebruik kunnen maken van deze route.

Voor meer informatie:

Clemens Vinkenvleugel – lid Dorpsraad Markelo

06 10 754 759   /  clemensvinkenvleugel@gmail.com