Starterswoning voor jongeren

Jongeren in Markelo vinden dat zij (te) lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Ook vinden zij dat er weinig betaalbare koopwoningen zijn in Markelo. De Dorpsraad Markelo, de gemeente Hof van Twente en woningcorporatie Viverion ontvingen hierover signalen en besloten die nader te onderzoeken door middel van een enquête, die in november is uitgevoerd. Deze enquête werd door maar liefst 240 Markelose jongeren ingevuld. Uit dit onderzoek kwamen twee belangrijke punten naar voren. Jongeren werden niet uitgeloot voor een huurwoning en starterswoningen voor de verkoop zijn de laatste 10 jaar niet gebouwd in Markelo. In december werden deze uitkomsten en wat er nog meer uit het onderzoek naar voren kwam gedeeld op een informatieavond, die georganiseerd werd door de Dorpsraad in samenwerking met Viverion en de gemeente.

Markelose inwoners voorrang op huurwoning

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête en de informatieavond heeft Viverion haar beleid aangepast. Bij 50% van de huurwoningen die vrijkomen in Markelo, krijgen inwoners van Markelo voorrang.

Gezamenlijke nieuwbouw

De gemeente wil naar aanleiding van de uitkomsten onderzoeken of er een CPO traject in Markelo gestart kan worden. CPO betekent een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit is een vorm van gronduitgifte waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Iedere particulier kan samen met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat hij wenst. Bovendien kan het bouwen van een woning in een CPO traject ook nog eens behoorlijk in de kosten schelen.

Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen zij, georganiseerd in een vereniging of stichting, de beslissingen. Ze kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.

CPO is ….

  • Samen, zelf de baas zijn
  • De kosten en de zorgen van het samen bouwen delen
  • Geen standaardwoning, maar een woning op maat

Interesse in CPO?

De gemeente gaat peilen of er in Markelo voor CPO grond beschikbaar gesteld gaat worden, waardoor ook concreet gebouwd kan worden door jongeren die op deze manier aan de slag willen. De gemeente wil daarom graag in gesprek met jongeren die hier interesse in hebben en nodigt geïnteresseerde jongeren uit voor een informatieavond op dinsdagavond 9 april om 19.30 uur in het Beaufort te Markelo. Aanmelden voor deze avond kan via Bart oude Veldhuis van de gemeente Hof van Twente: b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl. Op deze avond wordt door de gemeente precies uitgelegd wat het CPO inhoud en wordt geïnventariseerd hoeveel Markelose jongeren er aan mee willen en kunnen doen.