Veilige route naar zwembad en tennishal

De Dorpsraad zet zich in voor een verlichte veilige route naar zwembad De Vijf Heuvels en de tennishal aan de Potdijk. Afgelopen jaar werd de Dorpsraad door verschillende dorpsgenoten aangesproken op het feit dat de route naar het zwembad onveilig is. Ook uit de enquete van ons Dorpspanel, bestaande uit 100 Markeloers, bleek deze bevinding. Op de vraag of men vond dat er meer straatlantaarns aan de Herikeresweg zouden moeten komen werd door 95% bevestigend geantwoord.

Vanuit de Dorpsraad zijn inmiddels meerdere brieven over dit onderwerp richting de gemeente gestuurd en is dit punt ook meerdere keren aangegeven bij de politiek. De Dorpsraad gaat ervan uit binnenkort positieve besluitvorming over de verlichting te ontvangen.

(Bronvermelding: foto van Maarkelsnieuws.nl)