Vuurwerkverbod in Hof van Twente?

Vanaf komende jaarwisseling mogen er geen rotjes of vuurpijlen worden afgestoken in Nederland. Een Kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken voor zo’n verbod, en het kabinet gaat daar nu in mee. Het gaat om een zogenoemd ‘gedeeltelijk vuurwerkverbod’: knalvuurwerk en vuurpijlen worden verboden, maar relatief ongevaarlijk vuurwerk als sierpotten, grondbloemen en kindervuurwerk als sterretjes en knalerwten (consumentenvuurwerk) blijven toegestaan. 

Dit ‘gedeeltelijk vuurwerkverbod’ wordt landelijk ingevoerd. Op lokaal niveau hebben de burgemeesters de mogelijkheid om voor een gedeelte van hun grondgebied, bijvoorbeeld alleen het centrum of de hele gemeente verbod af te kondigen voor het afsteken van alle soorten vuurwerk.

In de gemeente Hof van Twente zal de gemeenteraad dit najaar haar standpunt bepalen of men meegaat met het landelijke ‘gedeeltelijk vuurwerkverbod’ of dat er ook gekozen wordt voor een totaalverbod (al dan niet voor een gedeelte van de gemeente of in de gehele gemeente).

Op 26 augustus jl. vond er een zogenoemde ‘beeldvormende raadsbijeenkomst’ plaats waarbij o.a. de stads- en dorpsraden in Hof van Twente aanwezig waren. Op deze bijeenkomst is er met elkaar van gedachten gewisseld wat de ‘voors’ en de ‘tegens’ zijn van een eventueel totaalverbod.

Dit was een levendige discussie waar de Dorpsraad Markelo u ook graag bij wil betrekken als panellid. De Dorpsraad wil graag aan de hand van enkele vragen uw mening weten over hoe u denkt over een mogelijk algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

Vandaar dat wij ons Dorpspanel hebben ingeschakeld om ons hierin te adviseren. De uitkomsten van deze enquête worden door ons teruggekoppeld aan de gemeenteraad, die op haar beurt deze uitkomsten meeneemt in haar beraadslagingen. Wil je ook je mening geven over dit onderwerp? Meld je dan snel aan voor ons dorpspanel, via; dorpspanel@dorpsraadmarkelo.nl. Binnen een week ontvang je de enquête!